حديث و آيات

المعجم الكبير عن ابن عبّاس : قالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه و آله عَلَى المِنبَرِ : ألا اُنَبِّئُكُم بِشِرارِكُم ؟
قالوا : بَلى ، إن شِئتَ يا رَسولَ اللّه ِ .
قالَ : فَإِنَّ شِرارَكُمُ الَّذي يَنزِلُ وَحدَهُ ، ويَجلِدُ عَبدَهُ ، ويَمنَعُ رِفدَهُ .
قالَ : أفَلا اُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِن ذلِكُم ؟
قالوا : بَلى ، إن شِئتَ يا رَسولَ اللّه ِ .
قالَ : مَن يُبغِضُ النّاسَ ويُبغِضونَهُ . حديث

المُعجم الكبير ـ به نقل از ابن عباس ـ : پيامبر صلي الله عليه و آله بر منبر فرمود : «هان ! شما را از شريرانتان خبر دهم؟» .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا ، اگر بخواهى .
فرمود : «شريرترين شما كسى است كه تنها فرود مى آيد [و با ديگران نمى آميزد] ، بنده اش را تازيانه مى زند و عطاى خود را از ديگران بازمى دارد» .
سپس فرمود : «آيا شما را از بدتر از چنين كسى خبر دهم ؟ » .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا ، اگر شما بخواهيد .
فرمود : «آن كه با مردم دشمنى مى كند و آنان با او دشمنى مى كنند» .