کتابخانه احادیث شیعه

چهل حديث « جمعه و جماعت »

بخش اول نماز جمعه

فصل اول: فضيلت حضور

فصل دوم: ضرورت حضور

فصل سوم: آداب حضور

بخش دوم نماز جماعت

فصل اول: فضيلت جماعت

فصل دوم: ضرورت جماعت

فصل سوم: آداب جماعتحدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454