عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


بزرگواری واقعی

بسم الله الرحمن الرحیم
امام حسن مجتبی علیه السلام :
بزرگوارى، احسان كردن داوطلبانه است و دَهِش پيش از خواهش.