عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


امید به ... ، ترس از ...

بسم الله الرحمن الرحیم
امام علی علیه السلام :
هيچ يك از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد و جز از گناه خود نترسد.