عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


گزینش دوست

بسم الله الرحمن الرحیم
 
امام علی علیه السلام :
همنشين و دوسـت، همانند وصله در لباس است، پس آن را همشكل برگزين.