عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


اجتناب از زیادی دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم
امام کاظم علیه السلام :
اى هشام! خردمندان، زيادىِ دنيا را هم وا گذاشتند چه رسد به گناهان، در حالى كه رها كردن دنيا فضيلت است و رها كردن گناه واجب.