کتابخانه احادیث شیعه

مجموعه چهل حدیث ها

امام صادق علیه السلام می فرماید:
مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِيثِنَا أَرْبَعِينَ حَدِيثاً بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِماً فَقِيها؛
هر كه چهل حديث از احاديث ما را حفظ كند خدا او را روز قيامت عالم و فقيه مبعوث كند.
الكافي : ج‏1 ، ص48
نــام کــتــاب مــؤلــف بــازدیــد
چهل حدیث « گهرهای باقری » علیه السلام محمود مهدی پور 15339
چهل حدیث « گهرهای صادقی » علیه السلام سيد احمد علوى 11995
چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام جواد محدّثى 10515
چهل حدیث « گهرهای رضوی » علیه السلام جواد محدّثى 26331
چهل حدیث « گهرهای تقوی » علیه السلام محمدحسين فلاح‏ زاده 26514
چهل حدیث « گهرهای نقوی » علیه السلام محمدهادى فلاح ‏زاده 18773
چهل حدیث « گهرهای عسکری » علیه السلام محمود شريفى 14823
چهل حدیث « گهرهای مهدوی » علیه السلام محمود شريفى‏ 16961
چهل حدیث « گهرهای قدسی » سيد احمد علوى 19914
چهل حدیث « گهرهای انبیاء » علیهم السلام جواد محدّثى 15661
چهل حدیث « سیره نبوی » صلی الله علیه و آله جواد محدّثى 48004
چهل حدیث « سیره فاطمی » علیها السلام محمود لطيفى 20656
چهل حدیث « سیره علوی » علیه السلام محمود لطيفى 10288
چهل حدیث « سیره حسنی » علیه السلام سيد حسين سجادی تیلی 18941
چهل حدیث « سیره حسینی » علیه السلام سيد حسين سجادی تیلی 22374
چهل حدیث « سیره سجادی » علیه السلام محمود شریفی 9630
چهل حدیث « سیره باقری » علیه السلام سيد محمود مدنی بجستانی 8600
چهل حدیث « سیره صادقی » علیه السلام سيد محمود مدنی بجستانی 12584
چهل حدیث « سیره کاظمی » علیه السلام محمود احمدیان 11308
چهل حدیث « سیره رضوی » علیه السلام محمود احمدیان 22846

کتابهای حدیث »

تـــعـــداد چـــهـــل‌حـــدیـــثـــهـــا 81
صـــفـــحـــه 3 از 5
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469